home

ขทช.กำแพงเพชร ปรับปรุงทัศนียภาพข้างทางถนนสวยงาม สาย กพ.4021

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ดำเนินงานบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานตัดหญ้าสองข้างทาง)

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 10:00

ขทช.กำแพงเพชร บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

วันที่ 15 พฤษภาคม 562 แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:45

ขทช.กำแพงเพชร จัดประชุมประจำสัปดาห์ของส่วนปฏิบัติการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร โดยส่วนปฏิบัติการ จัดประชุมชุดซ่อมบำรุง ชุดซ่อมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ทุกคน

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:45

ขทช.กำแพงเพชร ปรับปรุงผิวจราจร (งานซ่อมผิวทางลาดยาง) สาย กพ. 4022

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ดำเนินการบำรุงปกติผิวทางลาดยาง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 16 พ.ค. 2562 09:45

ขทช.กำแพงเพชร กิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย กพ.4048

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร ดำเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

วันที่ : 14 พ.ค. 2562 09:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม

 

home